Algemene voorwaarden

  1. Algemene voorwaarden
   De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de websites www.seemasharma.nl, www.schoonheidssalonseema.nl, de social media pagina's van Seema Sharma BV, het filiaal gevestigd aan de Waldorpstraat 412, Den Haag en medewerkers die naar buiten toetreden in hun hoedanigheid als vertegenwoordigers van Seema Sharma BV.
  2. Privacystatement
   Seema Sharma BV en Schoonheidssalonseema.nl werken volgens de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). In het verleden gaven klanten dikwijls mondeling toestemming voor het vastleggen van bijzondere persoonsgevens, zoals medische bijzonderheden die nodig zijn voor het afstemmen van het behandeladvies op de klant, en het maken van foto's voor datzelfde doel. Vanaf 25 mei 2018 werkt Seema Sharma BV ook met intake- en informed consent-formulieren en - gesprekken. Daarmee voldoen we aan de informatieplicht en zorgen we ervoor dat de klant vrij, goed geïnformeerd, specifiek en ondubbelzinnig toestemming geeft voor het verwerken van van haar (bijzondere) persoonsgegevens.
   De persoonsgegevens die wij van u verzamelen bestaan hoofdzakelijk uit uw naam, adres, geboortedatum, contactgegevens en details over de door u genoten behandelingen en producten. Indien nodig worden gegevens betreffende aandoeningen en in het verleden ondergaande medische ingrepen verwerkt. We verwerken uw persoonsgegevens om ons in staat te stellen onze diensten als schoonheidsspecialist en therapeut aan te bieden. Deze diensten bestaan, onder andere, uit het behandelen van huid- en haarproblemen en het geven van leefstijl- en voedingsadvies. 
   Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om u digitale berichten te sturen over onze producten en diensten, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Toestemming geven gebeurd door zelf digitaal in te schrijven voor de nieuwsbrief of dit schriftelijk aan te geven op een formulier. U kunt zich echter ten allen tijde laten uitschrijven voor dergelijke berichtgeving door ons te mailen op info@seemasharma.nl
   We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze verstrekt zijn. Uw persoonsgegevens worden alleen binnen Seema Sharma BV gedeeld. Ook is het mogelijk dat wij uw data delen met derden als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
   Alle persoonsgegevens worden verwijderd indien u hierom vraagt. Daarnaast worden uw persoonsgegevens zonder kennisgeving verwijderd als u gedurende 7 jaar geen gebruikt maakt van onze diensten. U heeft, onder normale omstandigheden, ten alle tijden het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Seema Sharma BV en Schoonheidssalonseema.nl streven ernaar om uw verzoeken betreffende inzage/ wijziging/verwijderen binnen 28 dagen gehoor te geven. Dit gebeurd in de regel met menselijk handelen, maar in sommige gevallen automatisch (bijv: bij het uitschrijven van de nieuwsbrief).
  3. Artikelen
   Alle prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
   Wij zijn niet aansprakelijk voor kleine wijzigingen o.a. in kleur of maat. De prijzen vermeld op de 'behandelingen pagina' en de papieren prijslijst zijn in de regel vanaf-prijzen. Dit houdt in dat het bedrag hoger of lager kan uitvallen door onder andere - maar niet uitsluitend -  tijd besteed, aanvullende wensen klant, gebruik van andere producten etc. Seema Sharma BV zal de klant tijdig (lees: voorafgaand) mondeling of schriftelijk op de hoogte brengen van eventuele verhoging of verlaging van de kosten. Voor meer informatie en toelichting nodigen wij u uit voor een vrijblijvende consult.
  4. Online bestellen en bevestigen
   Na het plaatsen van een artikel in de winkelwagen wordt u gevraagd uw gegevens in te voeren en uw bestelling te bevestigen. Daarna ontvangt u een bevestigingsmail met daarin de betalingsgegevens. Als uw e-mailadres correct is ingevuld, ontvangt u binnen 48 uur een e-mail als bevestiging van uw opdracht. Daarin staat aangegeven wat u besteld heeft. Indien u geen e-mail met orderbevestiging heeft ontvangen is uw bestelling niet binnen gekomen. Neem in dat geval contact op met ons. Indien u wenst te betalen met een overschrijving per bank: Het totaalbedrag kunt u overmaken onder vermelding van uw artikel en naam. Zodra de betaling is ontvangen worden de artikelen verzonden.
   Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging op onze rekening bijgeschreven te zijn anders vervalt de bestelling.
  5. Levering & Retour
   Wij streven ernaar om bestelde artikelen tussen 2 tot 7 werkdagen bij u te leveren nadat de betaling is ontvangen. Indien u met spoed iets wilt ontvangen kunt u dit per mail of telefoon aan ons laten weten. Geleverde artikelen kunt u binnen 10 dagen zonder opgaaf van reden retourneren als deze ongeopend en ongebruikt zijn. Kosten voor de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Ongefrankeerde retourzendingen zullen alsnog bij de klant in rekening gebracht worden. Indien u een ongeopend en ongebruikte artikel wilt ruilen kan dat binnen 10 dagen. Gratis toevoegingen aan uw bestelling, zoals testers en goodies, worden éénmalig verzonden samen met uw bestelde producten, mits deze op voorraad zijn. De artikelen dienen in de originele verpakkingen en zonder beschadiging aan ons te worden geretourneerd. Huid- en haarverzorgingsproducten dienen ongeopend te zijn. Hieronder vallen oliën, crèmes, scrubs etc. Indien u de factuur reeds heeft betaald zullen wij het verschuldigde bedrag met uitzondering van de verzendkosten binnen 30 dagen, na ontvangst van de retourzending, terugstorten op uw rekening. Wij verzoeken een kopie van de factuur retour. U kunt uw retourzending sturen naar:
   Schoonheidssalon Seema, Waldorpstraat 412, 2521 CH Den Haag. Retourneren kan ook in onze salon aan de Waldorpstraat 412 te Den Haag.
  6. Overige gegevens
   BTW nummer: NL855039346B01
   KVK nummer: 62981838
   IBAN: NL09 ABNA 0490 3808 91
   ANBOS Kernlid Nummer: 16049
   MBOG Kernlid Nummer:
   AGB Code Zorgverlener: 89-002545
   AGB Code Praktijk: 89-0525571
  7. Aansprakelijkheid
   Ondanks de zorg die door Schoonheidssalon Seema BV aan de correcte invoer van de gegevens besteedt wordt, kan Schoonheidssalon Seema BV niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies en/of onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van schoonheidssalonseema.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Schoonheidssalon Seema BV aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.
   De informatie gegeven in de beautyblog, -column, -vlog en -podcast zijn geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg altijd uw arts voordat u online advies opvolgt. Schoonheidssalon Seema BV en/of de auteur kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor het opvolgen van algemene online adviezen. Deze website geldt puur ter ondersteuning van het ziekteproces en de algemene gezondheid.
   De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorg verlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming). De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose. De informatie op seemasharma.nl is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie op seemasharma.nl geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie op seemasharma.nl alleen bedoeld als ondersteuning.
   Bezoekers worden altijd aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de huisarts of andere zorgprofessional om professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers worden geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of al verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.
   In een aantal gevallen bevat de informatie ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op seemasharma.nl zoekt.
   De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse medische klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen.
   Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op deze site zoekt.
   Specifieke onderzoeken, producten, behandelingen, opinies en andere informatie die op deze website worden genoemd, worden niet noodzakelijkerwijs door de seemasharma.nl organisatie of door diens informatieleveranciers aanbevolen of ondersteund.
   De informatie op seemasharma.nl berust (tenzij anders vermeld) in principe en voor zover mogelijk op bestaande medisch-wetenschappelijke overeenstemming op het gebied van de reguliere geneeskunde. Hiertoe wordt de informatie met enige regelmaat bijgewerkt. Ter volledigheid gaat sommige informatie in op alternatieve, en andere aanvullende, geneeswijzen.
   Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op seemasharma.nl door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.
   Seema Sharma BV, het bedrijf achter seemasharma.nl en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via seemasharma.nl, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit seemasharma.nl wordt verwezen.
  8. Before & After foto's
   De zogeheten 'before & after' foto's die weergegeven zijn op www.seemasharma.nl zijn echte foto's van klanten. Deze foto's zijn met toestemming van de desbetreffende persoon geplaatst. Desalniettemin kunnen geen garanties ontleend worden aan de foto's, resultaten van de behandelingen kunnen verschillen van persoon tot persoon.
  9. Auteursrecht
   Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van ‘Schoonheidssalon Seema BV of Seema Sharma BV’.

  Bij onduidelijkheden betreffende de algemene voorwaarden verzoeken wij u om contact op te nemen met ons tijdens kantoortijden.